03/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอ […]
04/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
12/09/2019

หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019” รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562

หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน […]
19/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Gandhi Institute for Technology สาธารณรัฐอินเดีย

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
19/09/2019

การอบรม IELTS Success Workshops

การอบรม IELTS Success Work […]
27/09/2019

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (English Communication Skills Development for MUSAIS Staff)

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะกา […]