06/11/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้ […]
06/11/2018

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมื […]
07/11/2018

กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการออกบูธนิทรรศการ China Education Expo (CEE 2018)

กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ค […]
09/11/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Nanyang Technological University

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู […]
12/11/2018

นิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Mahidol University Backpack Forum 2018

นิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเป […]
13/11/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Osaka University

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู […]