06/06/2018

ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมงาน “Thailand Product Expo 2018”

ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์เ […]
08/06/2018

ผู้แทนจาก National Cheng Kung University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก National Cheng K […]
11/06/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 3 สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงา […]
15/06/2018

ผู้แทนจาก Soka University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Soka University […]
26/06/2018

ผู้แทนจาก Dalian University of Technology เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Dalian Universit […]
28/06/2018

ผู้แทนจาก Health Promotion, University of Western Australia เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Health Promotion […]