อุปทูตฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
07/04/2021
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
17/05/2021

Special Session on Study Opportunities in China

On 12theMay 2021, Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS), in cooperation with Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CASICCB), organized a special session to share information on opportunities to study at University of Science and Technology of China (USTC). USTC also presented the 2021 USTC Future Scientists Exchange Program: International Online Summer Camp, for which tuition and registration fees will be waived.