กิจกรรม “A Christmas to Remember 2019”
18/12/2019
งาน 2020 National University of Singapore Go Global Fair
20/01/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักศึกษา ผู้ได้รับทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia (PMSA) จาก University of Canterbury

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางสาวสุชาดา พฤกษทลกุล รักษาการผู้อำนายการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E. Tahamoana Macpherson, New Zealand Ambassador to the Kingdom of Thailand, Kingdom of Cambodia and Lao PDR เนื่องในการต้อนรับนักศึกษา ผู้ได้รับทุน Prime Minister’s Scholarships for Asia (PMSA) จาก University of Canterbury ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในปี 2563 นี้ นักศึกษา 8 คน จาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ได้รับทุนการศึกษา Prime Minister’s Scholarships for Asia (PMSA) จะเข้าร่วมโครงการ MUUC International Internship Program 2020 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล Executive Director of Center for Biomedical and Robotics Technology (BART LAB) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่างที่นักศึกษาทั้ง 8 คน เข้าร่วมฝึกงานภายใต้โครงการดังกล่าว