งาน 2020 National University of Singapore Go Global Fair

วันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษา NUS Go Global Fair ซึ่งจัดขึ้นที่ ชั้น 4 อาคาร Yusof Ishak House ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand” โดยในงานนี้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากทั่วโลกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการการศึกษา ทั้งหมด 36 สถาบันและมีนักศึกษา อีกทั้งบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน