มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย
03/09/2019
หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019” รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562
12/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับ Professor Louise Richardson อธิการบดีและผู้แทนจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร

ในโอกาสนี้ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างสองมหาวิทยาลัย อีกทั้งพูดคุยเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยในปัจจุบันภายใต้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นโดยผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสถาบันสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

นอกจากนี้ อธิการบดีและผู้แทนจาก University of Oxford ทุกท่านยังได้เข้าเยี่ยมเยือน วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น