หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019” รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562
12/09/2019
การอบรม IELTS Success Workshops
19/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Gandhi Institute for Technology สาธารณรัฐอินเดีย

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Bhupesh Deka และ Asst. Prof. Sitanath Biswas ผู้ประสานงานด้านต่างประเทศ จาก Gandhi Institute for Technology สาธารณรัฐอินเดีย

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือ การร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล