หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019” รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2562
30/08/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร
04/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ H.E. Mr. Mohammed Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย – บังกลาเทศ ในปัจจุบันและการขยายความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมหารือการจัดงาน “International Mother Language Day (IMLD)” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ร่วมพูดคุยกับผู้แทนนักศึกษาชาวบังกลาเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล