มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอธิการบดีและผู้แทนจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร
04/09/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Gandhi Institute for Technology สาธารณรัฐอินเดีย
19/09/2019

หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019” รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562

คนนิจิวะ!! สวัสดีน้องนักศึกษาและบุคลากรจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเข้าร่วม หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019” รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน  2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่นได้สัมผัสความเป็นไทยผ่านมุมมองใหม่ ๆ ด้วยการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม