มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand Lab ภายใต้องค์การสหประชาชาติ
24/06/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility
08/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Mr. Yordan Gunawan, Director of Office of International Affairs และ Dr. Farindira Vesti Rahmasari, Director of Administration and Domestic Affairs และคณะผู้แทนจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม OSM 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเรียนการสอนโครงการภาคฤดูร้อน ความร่วมมือด้านการวิจัยและทุนสนับสนุนบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย