มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
03/04/2019
โครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2019
10/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Eiji Nawata, the New Director of Kyoto University ASEAN Center และผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center ประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ Prof. Mamoru Shibayama, อดีตผู้อำนวยการของ Kyoto University ASEAN Center ได้กล่าวแนะนำ Prof. Eiji Nawata เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และด้านการเกษตรร่วมกันระหว่างสองสถาบัน