กิจกรรม Internationalization at Home ภายใต้ MUSAIS กับคลาสทำบัวลอยไต้หวัน
03/04/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center
16/05/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Prof. Kazuhito Fujiyama, Director of International Center for Biotechnology และ Prof. Hitoshi Hisada, Regional Director of ASEAN Center for Academic Initiatives จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เพื่อการร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานระหว่างสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ Prof. Kazuhito Fujiyama ยังได้แนะนำ Prof. Hitoshi Hisada ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของ ASEAN Center for Academic Initiatives ที่จะมาร่วมดำเนินงานด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในอนาคตอีกด้วย