ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
28/01/2019
ผู้แทนจาก Department of Environmental Education, Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
31/01/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ จากภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมหารือและให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ Dr. P.T. Thomas, Executive Dean, Faculty of Health & Medical Sciences, Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย โดยวัตถุประสงค์ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เพื่อการหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือและแนวทางสำหรับการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตระหว่างสองมหาวิทยาลัย