ผู้แทนจาก Chatham University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Dr. David Finegold อธิการบดีของ Chatham University พร้อมด้วย Mr. Christopher Musick, Associate Vice President for International Affairs จาก Chatham University ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Chatham University และในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจาก คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการหารือเพื่อสำรวจความร่วมมือทางวิชาการอีกด้วย