ผู้แทนจาก Soka University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
15/06/2018
ผู้แทนจาก Health Promotion, University of Western Australia เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
28/06/2018

ผู้แทนจาก Dalian University of Technology เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 Prof. Feng Xia, Director of the Alpha Lab และ Associate Dean of the School of Software และ Ms. Site Shi, Program Coordinator for Asian Countries จาก Dalian University of Technology (DUT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจรจาความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงาน และการจัดตั้ง joint research center การมาเยือนครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร พร้อมผู้แทนส่วนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวนวพร แสงแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยตกลงที่จะลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยเมื่ออธิการบดีของ DUT มาเยือนมหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคมนี้