ผู้บริหารและผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมงาน NAFSA 2018
28/05/2018
ผู้แทนจาก National Cheng Kung University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
08/06/2018

ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมงาน “Thailand Product Expo 2018”

มหาวิทยาลัยมหิดล และ 9 มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเดินทางไปร่วมงาน “Thailand Product Expo 2018” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ เกาะเพชร กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ภายในงานมีพื้นที่จัดแสดง ประมาณ 200 บูธ จาก 200 บริษัท ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาหารและผลิตภัณฑ์ต่างของประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนในการจัดแสดงนิทรรศการด้านการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์และตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ หลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรภาคฤดูร้อน และหลักสูตร tailor-made ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูตประจำประเทศไทยในกรุงพนมเปญ ณ บูธแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย