ผู้แทนจาก University of Glasgow, UK เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
01/02/2018
การประชุมหารือด้านการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University)
07/02/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

โดยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ดังนี้

1.ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู. แอนเดอร์สัน จูเนียร์

2.นายแพทย์จอห์น บี. รอบบินส์

3.แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน

4.ศาสตราจารย์ นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม

ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง