ผู้แทนจาก University of Glasgow, UK เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Olivia Wu ผู้อำนวยการ Director of Health Economics and Health Technology Assessment, มหาวิทยาลัย Glasgow ซึ่ง Prof. Dr. Olivia Wu เดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมถึง 9 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมคือการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย