เสวนาออนไลน์ทางวิชาการ (Academic webinar) “ความจำเป็นของสันติวิธีในการเคลื่อนไหวทางการเมือง”
February 16, 2021
แถลงการณ์ เรื่อง “การประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การคุมขังเป็นข้อยกเว้น”
March 17, 2021

The Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University is now accepting applications for international and Thai-language graduate programs in human rights, democratisation, and peace studies. Scholarships and tuition reductions are available.

For more information, visit https://op.mahidol.ac.th/ihrp/ or https://asiapacific.gchumanrights.org (for APMA program only).

For inquiries, please email ihrpoutreach@mahidol.edu (for international programs) or ihrphrps@mahidol.ac.th (หลักสูตรไทย).

‍Ph.D. Human Rights and Peace Studies (International)
https://bit.ly/3rGzZYm

‍MA Human Rights (International)
https://bit.ly/2YK8CRe

‍MA Human Rights and Democratisation (International)
http://bit.ly/2PVFnsv

‍MA Human Rights and Peace Studies (Thai)
http://bit.ly/3bCZDHy