มัสลิน วนาเนติกุล : สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การกลับสู่ประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยหญิงชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยจากมุมมองเพศสภาพ”(in Thai)
February 28, 2020
IHRP welcomes the Ambassador of the Republic of Finland to Thailand
March 3, 2020

ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล(in Thai)

ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการและบุคลากรประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook