ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อเสรีภาพทางวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนักวิชาการจากทั่วโลก
May 28, 2019
Master of Arts Program in Human Rights and Democratisation (International Program) organized Research Ethics on Friday 29th  November 2019
November 29, 2019

UNDP to Visit IHRP

ต้อนรับคณะจากUnited Nations Development Programme

On November 28, 2019, The United Nations Development Programme by Mr.Renaud Meyer, Resident Representative to visit Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University at room 119, Panyaphiphat Building,Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University Salaya.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook