เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถักทอสายสัมพันธ์ พุทธ ฮินดูและมุสลิม ในหัวข้อ”สันติภาพชุมชนในศรีลังกา” (In Thai)
September 19, 2019

“Asia-Pacific Regional Forum on Education, Language and the Human Rights of Minorities”

“Asia-Pacific Regional Forum on Education, Language and the Human Rights of Minorities”