September 15, 2020

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

September 10, 2020

MAHR student Virtual Thesis Defense (Ms.Natasha Rohman)

September 10, 2020

Call for Papers Vol.7, Issue1

August 31, 2020

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เข้าพบ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)(in Thai)

August 31, 2020

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เข้าพบพล.ต. เกรียงไกร ศรีรักษ์ ณ ค่ายสิรินทร กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า(in Thai)

August 31, 2020

MAHR student Virtual Thesis Defense (MR. SAITTAWUT YUTTHAWORAKOOL)

August 19, 2020

เสวนาวิชาการออนไลน์ SAVEพื้นที่การเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคต (in Thai)

August 14, 2020

โครงการ “สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่: ภาคใต้ตอนล่าง” (in Thai)

August 7, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook