จับชีพจรสังคม: ความท้าทายสันติสุขไทย” กับ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ (in Thai)
January 7, 2020
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเขียนบทสัมภาษณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ” (in Thai)
January 9, 2020

PhD student thesis proposal defense: Mr. Bidhayak Das

PhD student thesis proposal defense: Mr. Bidhayak Das

On January  8, 2020, Mr. Bidhayak Das (PhD student, batch 2017), PhD student’s thesis proposal entitled “The Issue of Citizenship, Exclusion and Statelessness in India: A Study of the Revocation of Citizenship of Religious and Linguistic Minorities in Assam” at Room no.119, the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Salaya.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook