ร่วมงานครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ (in Thai)
December 17, 2019
ดร.เอกพันธ์ ปิณฑวณิช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (in Thai)
December 23, 2019

PhD student thesis proposal defense

On December 23, 2019, Miss Tayyaba Najib

On December 23, 2019, Miss Tayyaba Najib  (PhD student, batch 2017), defended a MA student thesis entitled “Shame and Honor among Pashtuns: The Role of Pashtunwali and the state of Pakistan” at Room no.119, the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Salaya.