กิจกรรมล่าสุด |

คลิกอ่านทั้งหมด

Journal HRPS

Journal HRPS
วารสารฉบับนี้ยินดีรับบทความและงานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติศึกษา ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องจากสาขาวิชาต่าง ๆ ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Book

books
หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยสถาบันสิทะิมนุษยชนและสันติศึกษา

IHRP Channel

IHRP Channel
รวบรวมคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook