เพจ Facebook |

ความสนใจ

วารสารสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Journal HRPS
วารสารฉบับนี้ยินดีรับบทความและงานวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติศึกษา ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องจากสาขาวิชาต่าง ๆ ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หนังสือของสถาบัน

books
หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยสถาบันสิทะิมนุษยชนและสันติศึกษา

ช่องยูทูปสถาบัน

IHRP Channel
รวบรวมคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

ปฏิทินกิจกรรม

Event Calendar

IHRP Green

IHRP Green