ระบบลงทะเบียนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการแข่งขันกีฬา

ข้อมูลชนิดกีฬา /ประชาสัมพันธ์

 ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ยุติ/งดการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงดการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

พิธีเปิด-ปิด

 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563)

 กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (งดจัดกิจกรรม)

 ประมวลภาพพิธีเปิด

Clip พิธีเปิด

Clip พิธีปิด


Joong กัน Run 

 ระเบียบการ “Joong กัน Run” 

 กำหนดการ 

 แผนผังเส้นทางการแข่งขัน

ประมวลภาพจูงกันรันปีที่ผ่านมา

ประกวดภาพถ่าย มหิดลเกมส์ 2563 

 รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”

 ใบสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”     |  

  ประมวลภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” ปีที่ผ่านมา

กีฬาประเภทต่างๆ
 
 
ยุติการจัดแข่งขัน(ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 63)  สิ้นสุดการแข่งขัน สิ้นสุดการแข่งขัน เซปักตะกร้อสิ้นสุดการแข่งขัน

ตะกร้อลอดห่วงยุติการแข่งขัน

 
 
 
งดจัดแข่งขัน งดจัดแข่งขัน ยุติการจัดแข่งขัน สิ้นสุดการแข่งขัน
 
 
สิ้นสุดการแข่งขัน สิ้นสุดการแข่งขัน ยุติการจัดแข่งขัน(ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 63)  ยุติการจัดแข่งขัน(ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 63) 
valley-beach

ยุติการจัดแข่งขัน(ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 63) 

ระเบียบการ 

กำหนดการ 

มาตรการในการจัดการแข่งขัน จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ยุติการจัดแข่งขัน(ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 63) 

ระเบียบการ 

กำหนดการ 

มาตรการในการจัดการแข่งขัน จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 

งดจัดแข่งขัน  งดจัดแข่งขัน
 latin-clipart-mambo-dance-7
งดจัดแข่งขัน งดจัดแข่งขัน สิ้นสุดการแข่งขัน งดจัดแข่งขัน
parade

ประกวดกองเชียร์งดจัดแข่งขัน

ประกาศผลการประกวดขบวนพาเหรด 

 

สำหรับฝ่ายจัดแข่งขัน (แบบฟอร์มต่างๆ)

ข้อมูลสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขัน

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

(This Website Compatible With Firefox, Google Chrome)


ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  นาย เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6280
  นางสาว ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6391