ระบบลงทะเบียนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการแข่งขันกีฬา

ข้อมูลชนิดกีฬา /ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด-ปิด

 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563) 

 กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประมวลภาพพิธีเปิด

Clip พิธีเปิด

Clip พิธีปิด


Joong กัน Run 

 ระเบียบการ “Joong กัน Run” 

 แผนผังเส้นทางการแข่งขัน

ประมวลภาพจูงกันรันปีที่ผ่านมา

ประกวดภาพถ่าย มหิดลเกมส์ 2563 

 รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”

 ใบสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”     |  

  ประมวลภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” ปีที่ผ่านมา

กีฬาประเภทต่างๆ
 
 
ระเบียบการ  ระเบียบการ  ระเบียบการ  ระเบียบการ

ประเภทการแข่งขัน/กำหนดการ 

 
 
 
ระเบียบการ  ระเบียบการ  ระเบียบการ  ระเบียบการ 
 
 
ระเบียบการ  ระเบียบการ 

กำหนดการ 

ระเบียบการ  ระเบียบการ 
valley-beach

ระเบียบการ 

กำหนดการ 

ระเบียบการ  ระเบียบการ
ประเภทและระยะทางแข่งขัน 
 ระเบียบการ 
 latin-clipart-mambo-dance-7
ระเบียบการ  ระเบียบการ   ระเบียบการ  ระเบียบการ 
parade

ระเบียบการประกวดกองเชียร์  

ระเบียบการประกวดขบวนพาเหรด  

ระเบียบการประกวดผู้ถือป้าย  

 

สำหรับฝ่ายจัดแข่งขัน (แบบฟอร์มต่างๆ)

ข้อมูลสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขัน

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

(This Website Compatible With Firefox, Google Chrome)


ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  นาย เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6280
  นางสาว ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6391

Page views: 2,529