ระบบลงทะเบียนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการแข่งขันกีฬา

ข้อมูลชนิดกีฬา /ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด-ปิด

 กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ประมวลภาพพิธีเปิด

Clip พิธีเปิด 

Clip พิธีปิด 


Joong กัน Run

   ระเบียบการ “Joong กัน Run”
   แผนผังการแข่งขันวิ่ง Joong กัน Run

ประมวลภาพการจัดแข่งขันกีฬา

ประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”  

    รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”
   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” 

ประมวลภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”

 
 
  ระเบียบการแข่งขันกรีฑา

*ยกเลิก รายการ 3,000 เมตร  

  ระเบียบการ
  ระเบียบการ    ระเบียบการเซปักตะกร้อ-ตะกร้อลอดห่วง
กำหนดการแข่งขันเซปักตะกร้อ และ
ตะกร้อลอดห่วง
  ตารางการแข่งขันเซปักตะกร้อ
  ตารางการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง 
 
 
 
  ระเบียบการ
  ระเบียบการ
  ตารางการแข่งขัน
  ระเบียบการ
  ตารางการแข่งขัน
 ระเบียบการ

 สายการแข่งขัน
 ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 
 
  ระเบียบการ   ระเบียบการ
กำหนดการ
 ระเบียบการ
ตารางการแข่งขันฟุตบอล
  ระเบียบการ 
ตารางการแข่งขัน
valley-beach

 ระเบียบการแข่งขัน 
 สายและโปรแกรมการแข่งขัน  

 ระเบียบการแข่งขัน
 สายและโปรแกรมการแข่งขัน 
  ระเบียบการ
  กำหนดการและประเภทการแข่งขัน 
  ระเบียบการ  
 latin-clipart-mambo-dance-7
  ระเบียบการ   ระเบียบการ 
  กำหนดการแข่งขัน  
  ระเบียบการ

(กีฬาสาธิต ไม่นับเหรียญ)

*ลงทะเบียนนักกีฬาปาเป้า ภายใน 13 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

 ระเบียบการ
 ตารางนับคะแนน

parade
  ระเบียบการประกวดขบวนพาเหรด
 ระเบียบการประกวดกองเชียร์ 
 

สำหรับฝ่ายจัดแข่งขัน (แบบฟอร์มต่างๆ)

ข้อมูลสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขัน

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

(This Website Compatible With Firefox, Google Chrome)


ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  นาย เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6280
  นางสาว ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6391