ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรม โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) หัวข้อ How to Create Your Own Effective IDP รุ่นที่ 2
18/03/2022
โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่7 (MU-HDP#7)
02/05/2022

ประกาศงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กำลังดาวน์โหลด กรุณารอสักครู่...