ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ติดต่อขอไฟล์ต้นฉบับได้ที่ งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ (02-849-6201)

king1001
king1002
king1003-2
king1004
king1005
king1006
king1007
king1008
king1009
king1010
king1011