ข่าวกิจกรรมประจำปี 2563

07/12/2020

กองบริหารงานทั่วไป ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จำนวนผู้เข้าชม: 60
06/11/2020

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ก้าวสู่ปีที่ 31

จำนวนผู้เข้าชม: 27
03/08/2020

มอบกระเช้าแสดงความยินดี ครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

จำนวนผู้เข้าชม: 12
17/07/2020

แสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง 11) “COVID-19 TV NBT วิถีชีวิตใหม่”

จำนวนผู้เข้าชม: 31
02/03/2020

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 90 ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม: 41
13/02/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ

จำนวนผู้เข้าชม: 41
06/02/2020

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ครบรอบ 17 ปี

จำนวนผู้เข้าชม: 34
24/01/2020

ครบรอบ 62 วันคล้ายวันสถาปนาสถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จำนวนผู้เข้าชม: 28
15/01/2020

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 13

จำนวนผู้เข้าชม: 29
09/01/2020

มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบปีที่ 42 เข้าสู่ปีที่ 43

จำนวนผู้เข้าชม: 22