แสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง 11) “COVID-19 TV NBT วิถีชีวิตใหม่”
17/07/2020
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ก้าวสู่ปีที่ 31
06/11/2020

มอบกระเช้าแสดงความยินดี ครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

bangkokpost

3 สิงหาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  รับมอบโดย  ดร.อนุชา  เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าว  ณ  อาคารบางกอกโพสต์  ถนนสุนทรโกษา  เขตคลองเตย