ผอ.กองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนอธิการบดีม.มหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาอดีตผอ.กองฯ
20/07/2018
กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561
21/09/2018

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561

retire4

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลและประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ในงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ณ ร้านอาหาร Music Square วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post