ครบรอบ 62 วันคล้ายวันสถาปนาสถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
24/01/2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
13/02/2020

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ครบรอบ 17 ปี

S__11984962

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ครบรอบ 17 ปี โดยมี นายสมชาย บุญเหลือ หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และนายวิษณุ นุ่นทอง บรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Recent post