มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบปีที่ 42 เข้าสู่ปีที่ 43
09/01/2020
ครบรอบ 62 วันคล้ายวันสถาปนาสถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
24/01/2020

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 13

tpbs-1

15 มกราคม 2563 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 13 รับมอบโดยผู้อำนวยการสถานีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Recent post