มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
13/02/2020
แสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง 11) “COVID-19 TV NBT วิถีชีวิตใหม่”
17/07/2020

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 90 ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

IMG_1756_1024x683

25 กุมภาพันธ์ 2563 งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 90 ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับมอบโดย นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Recent post