แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ก้าวสู่ปีที่ 31
06/11/2020

กองบริหารงานทั่วไป ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

edoc-4

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมงานจากงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการขับเคลื่อนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่ของมหาวิทยาลัย ต่อไปโดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การต้อนรับ และกล่าวแนะนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 616 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล