มอบกระเช้าแสดงความยินดี ครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
03/08/2020
กองบริหารงานทั่วไป ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
07/12/2020

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ก้าวสู่ปีที่ 31

S__43597898

6 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมด้วย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ก้าวสู่ปีที่ 31 รับมอบโดย คุณสุวิชชา เพียราษฎร์ Editor in Chief