พิธีทำบุญตักบาตรในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
14/09/2019
พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
11/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

S__157990921

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 33 ปี โดยมี คุณหหัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ชั้นที่ 30 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา – ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Recent post