อวยพรสื่อมวลชนเนื่องในงานครบรอบ 16 ปี โพสต์ทูเดย์
07/02/2019
มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นสพ.แนวหน้าก้าวสู่ปีที่ 40
22/03/2019

มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 89

S__36782108

25 กุมภาพันธ์ 2562 “วันวิทยุกระจายเสียงไทย” งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 89 รับมอบโดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Recent post