กองบริหารงานทั่วไปให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
02/07/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
01/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 31

4F3D7394-501E-49D6-AAD1-610B69477F79

วันที่ 11 กรกฎาคม2562 งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยปีที่31  โดยมีนายดุสิต  สิงห์คีรี  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ

Recent post