มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
01/08/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา วส.919 บก.นทพ. ครบรอบปีที่ 43
10/09/2019

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี สถานีโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16

IMG_4756

9 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี สถานีโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16 รับมอบโดย นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริหารช่องรายการ ณ TNN24 ช่อง 16 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 6 สามเสน กรุงเทพฯ

Recent post