การประชุมเครือข่ายสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
31/05/2019
กองบริหารงานทั่วไปให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
02/07/2019

ม.มหิดล มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 69 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

S__60194882

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 69 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยมีคุณกตพล คงอุดม รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักพิมพ์สยามรัฐ พระราม 8 กรุงเทพฯ

Recent post