แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี สถานีโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16
09/09/2019
พิธีทำบุญตักบาตรในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
14/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา วส.919 บก.นทพ. ครบรอบปีที่ 43

DSC09042

วันที่ 10 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา วส.919 บก.นทพ. ครบรอบปีที่ 43 โดยมี พ.ท.อภิชาต เมเศรษฐี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Recent post