ม.มหิดล มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
09/04/2019
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร
08/05/2019

ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 86 ปี

46395

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับมอบ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Recent post