กองบริหารงานทั่วไป จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพทีมสู่ความสำเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร”
17/05/2019
การประชุมเครือข่ายสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
31/05/2019

มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป และ 2 ทศวรรษเนชั่นทีวี

S__21602377

31 พฤษภาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป และ 2 ทศวรรษเนชั่นทีวี รับมอบโดย คุณจิระ ห้องสำเริง รักษาการบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ณ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี เนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 บางนา กรุงเทพฯ

Recent post