มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 89
25/02/2019
มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี TV 3
26/03/2019

มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นสพ.แนวหน้าก้าวสู่ปีที่ 40

S__4481026

22 มีนาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์แนวหน้า ก้าวสู่ปีที่ 40 รับมอบโดย คุณเฉลิมชัย ยอดมาลัย หัวหน้าข่าวหน้า 1 ณ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Recent post