มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
07/10/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 18 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
17/10/2019

พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

king9

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากร กองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post