พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
11/10/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
21/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 18 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

อวยพรสื่อ-2

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี สู่ปีที่ 19 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยมีคุณมณเฑียร อินทะเกตุ บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม เป็นผู้รับมอบแทน คุณปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร บรรณาธิการบริหาร ณ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ชั้น 11 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา – ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

Recent post